ferdi.stutterheim.nl

Informatie auteursrecht ferdi.stutterheim.nl

Geachte lezer,

Teksten, foto’s en andere illustraties op ferdi.stutterheim.nl zijn beschermd door auteursrecht. Behalve het gebruik dat is toegestaan bij de wet, mag u beschermd materiaal niet gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de houder van het auteursrecht. Soms is het duidelijk wie dat is, in andere gevallen is de rechthebbende moeilijk te achterhalen. Neem voor inlichtingen betreffende de inhoud van deze site contact op met mij via onderstaande ‘contact’ link.

Met vriendelijke groeten,
Ferdi Stutterheim.